oficiální web obce

Obecní úřad Holín

Kontejner na biodpad není přistaven z provozních důvodů (porucha traktoru). Využít lze  kontejner na bioodpad u obecního domku na Pařezské Lhotě čp. 33.

Pokud se podaří najít jiné řešení, budeme Vás informovat

Děkujeme za pochopení

Obec Holín

Oprava nepřesnosti k poplatkové povinnosti z obecního zpravodaje č. 1/2024

 

Poplatníkem místního poplatku   za obecní systém odpadového hospodářství (zkráceně označovaný jako komunální odpad nebo popelnice) je

  1. fyzická osoba přihlášená v obci (Kč 700/os)
  2. vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce (Kč 700,- nemovitost)

 

Ing. Alena Macounová, starostka