oficiální web obce

Obecní úřad Holín

DŮLEŽITÁ INFORMACE  (Upřesnění – viz orámovaná část)     

Dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu) proběhne

výměna známek na svozové nádobě (popelnici) u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami).

Popelnice, které zůstanou nepolepené bude nutné individuálně dořešit s ohledem na využívání nemovitosti.

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírkem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.) Ideálně označte popelnici popisným číslem Vaší nemovitosti. Platby za obecní systém odpadového hospodářství se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021. https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Převzetí komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti podnikajících fyzických osob (např. ubytovací služby) musí být podnikatelem zajištěno přímo  s TS Jičín, popř. jiným subjektem  (smlouvou)   samostatně.  TS Jičín Pí Langrafová tel.: 493 0544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín

 

Informujeme Vás o vydaném

ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2023 ze dne 20. 07. 2023

UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK pro celé území Královéhradeckého kraje
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2023  a mj. zakazovalo rozdělávání ohňů.

Plné znění Rozhodnutí je na úřední desce Obce Holín.

Výměna známek na popelnice u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami). Popelnice o obsahu kovová 110 l a plastová 120 l . 

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

 

Výměna proběhne ve čtvrtek, dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu)
Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.)

Platby za odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021; https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Nemovitosti na území obce, ve které není hlášena žádná fyzická osoba si svoz (smlouvu) s TS Jičín sjednávají samostatně. Pí. Landgrafová tel.:493 544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín

 

Rozhodnutím hejtmana KHK č. 1/2023 (plné znění zveřejněno na úřední desce obce) se mj.:

zakazuje se:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích
do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné
přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich
hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká
motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích,
a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).

Kontejnery na biologický odpad budou přistaveny na místa obvyklá :

Holín                            od 27.10.2022 do 31.10.2022

Horní Lochov              od  3.11.2022   do  7.11.2022

Pařezská Lhota           od 10.11.2022 do 14.11.2022

Prachov                       od 17.11.2022 do 21.11.2022

!!!     Ukládejte pouze biologický odpad     !!!

Ing. Macounová Alena
starostka obce