oficiální web obce

Poplatek za odpadové hospodářství

Sazba :

  • trvale přihlášená osoba: 700 Kč/rok
  • majitel rekreačního objektu: 700 Kč/rok

Poplatek ze psů

Sazba :

  • za jednoho psa: 100 Kč/rok
  • za druhého a dalšího psa: 150 Kč/rok

Splatnost: 30. dubna 2024

Forma:

  • bezhotovostně (do poznámky uveďte jméno a č.p. nemovitosti, popř. počet psů)

č.ú. obce Holín: 6926541/0100
variabilní symbol: 1345

  • v hotovosti (v kanceláři OÚ Holín)

Místní poplatek z pobytu

Sazba: jednotná 20 Kč/den pobytu

Splatnost: 30.6. a do 31. 12 2024


Případné informace na telefonu: +420 702 066 889