oficiální web obce

Poplatek za odpadové hospodářství

Sazba :

  • trvale přihlášená osoba: 500 Kč/rok
  • majitel rekreačního objektu: 500 Kč/rok

Poplatek ze psů

Sazba :

  • za jednoho psa: 100 Kč/rok
  • za druhého a dalšího psa: 150 Kč/rok

Splatnost: 30. dubna 2023

Forma:

  • bezhotovostně (do poznámky uveďte jméno a č.p. nemovitosti, popř. počet psů)

č.ú. obce Holín: 6926541/0100
variabilní symbol: 1345

  • v hotovosti (v kanceláři OÚ Holín)

Místní poplatek z pobytu

Sazba: jednotná 10 Kč/den pobytu

Splatnost: 30.6. a do 31. 12 2023


Případné informace na telefonu: +420 702 066 889

  • OZV obce Holín č. 2/2021 o odstraňování odpadů 
  • OZV obce Holín č. 3/2019 o poplatků ze psů 
  • OZV obce Holín č. 1/2021 o poplatku z pobytu