oficiální web obce

Prachovské skály

Tento přírodou vytvořený zajímavý skalnatý útvar se nachází na severozápadě od města Jičína nad údolím spojujícím Jičín a Sobotku. Geologická historie: v druhohorách je celá oblast zaplavena mořem jako v ostatních částech Českého ráje. Přírodní síly za miliony let celou oblast vyzdvihly, moře ustoupilo a původní mořské dno se rozdělilo na samostatné tabule a díky postupnou erozí vznikla unikátní skalní města s vysokými věžemi a hlubokými stržemi.

Historie vlastnictví: v polovině 13.stol. byl králem Přemyslem Otakarem I. postaven hrad Veliš a Prachovské skály se staly součástí jeho panství. V roce 1337 je získali Vartemberkové a postupně několik dalších šlechtických rodů. Velišské panství se stalo v roce 1625 součástí frýdlantského vévodství Albrechta z Valdštejna. Po vraždě Valdštejna v Chebu bylo velišské panství téměř zpustošeno a dokonce zapomenuto. V roce 1637 se stává toto panství vlastnictvím šlechtického rodu Schliků včetně Prachovských skal, což je až do dnešní doby s přestávkou období budování socialismu, kdy bylo všechno všech. Od roku 2000 si provozují soukromou přírodní rezervaci – Prachovské skály – ve vlastní režii.

Tato přírodní rezervace byla v roce 1933 vyhlášena jako jedna z nejstarších rezervací u nás – na ploše 187 ha se nachází přes 250 skalních útvarů. V roce 2002 byla tato lokalita připojena k Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Prachovské skály svou podobou byly dle archeologických průzkumů vyhledávaným územím pro přirozený úkryt. Již v mladší době kamenné a dále v době raně slovanské se zde nacházely osady. V 7.-11. stol.stálo zde charvátské hradiště s širokými valy. Hradiště Prachov je vyhlášeno archeologickou nemovitou kulturní památkou.

V Prachovských skalách má od pradávna svůj domov skřítek Pelíšek, který chrání přírodu a potrestá každého, kdo jí škodí. Nechrání jen skalní útvary, ale i zvířectvo i rostliny, kterých je zde dost – dokonce i typické druhy původních rostlin.

Pramen: Milan Lajdar: Tajemné stezky – Český ráj


Hrad Pařez

Na severozápadním okraji Prachovských skal se nachází zbytky skalního hradu Pařez, který se nazýval též Husí nůška. Skalní blok se podobal pařezu, proto údajně dostal toto jméno.

Jeho existence je připomenuta již roku 1370 a patřil Čeňku z Vartemberka, v husitských válkách byl zničen spolu s osadou Valy nad Prachovem. Ruina hradu se stala útočištěm dobrodruhů a toulavých tlup.