oficiální web obce

Znak

Ve zlatém štítě černý lev s červenou zbrojí. Okraj štítu lemován dvanácti červenými liliemi.

Vlajka

Žlutý list. Uprostřed černý lev s červenou zbrojí. Po obvodu listu dvanáct (5, 2, 5) červených lilií. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.