oficiální web obce

Obecní úřad informuje

Přidejte se k zájezdu Obce Mladějov do divadla do Prahy, odpolední představení.. Studio Dva. Představení Saxana.

Autobus zastaví v Holíně a dalších našich obcích cca 11:30 hod.

Hradíte cenu lístku Kč 360,-; doprava zdarma.

V případě zájmu volejte tel: 724 811 696.

 

Komu by se chtělo být tři sta let po škole? Saxaně rozhodně ne!
Divadelní adaptace filmové komedie plné kouzel o mladé čarodějnici, která dá přednost životu mezi lidmi před výsadami nadpřirozených bytostí. Její cestu za hledáním babského ucha provází řada zdařilých i nepovedených kouzel, ale především poznávání zcela nového citu – lásky.

Obec Holín

Starosta obce

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice:

Administrativní pracovník /účetní

 

Požadavky:

 

  • SŠ/VŠ ekonomického zaměření
  • Praxe v administrativě
  • Dobré komunikační schopnosti, schopnost a ochota jednat s lidmi, flexibilita
  • Dobrá uživatelská znalost práce s PC (MS Office, internet)
  • Trvalé bydliště v Obci Holín (vč. místních částí)  výhodou

 

Nabízíme:

  • Platové zařazení podle zák. 262/2006 Sb. a nařízení vlády č.341/2017 Sb. (9. 10. platová třída)
  • Místo výkonu práce Obecní úřad Holín
  • Příjemné pracovní prostředí
  • Dovolená 5 týdnů
  • Nástup dle dohody

 

Životopis včetně motivačního dopisu, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší tří měsíců,  kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, popř. další doklady prokazující odbornost[1]  s označením Výběrové řízení –  k rukám starosty doručte na Obecní úřad Holín  10 nejpozději  do 24.10.2023 Případné bližší informace starosta obce Ing. Alena Macounová, 724 180 942., starosta@holin.cz

 

 

 

Ing. Alena Macounová

 

 

[1] Informace o zpracování osobních údajů: Dle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 bude obec Holín jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, obsažené v životopise, motivačním dopisu, výpisu z rejstříku trestů a dokladech o dosaženém vzdělání (případně dalších dokladech, prokazujících odbornost), dále jen dokumenty, zpracovávat za účelem uzavření pracovní smlouvy s nejvhodnějším uchazečem o zaměstnání. Po ukončení výběrového řízení budou dokumenty neúspěšných uchazečů skartovány. Dokumenty vybraného uchazeče se stanou částí osobního spisu a budou uchovány po dobu trvání pracovního poměru . Více informací o zpracování osobních údajů, včetně vašich práv naleznete na webu obce, v sekci Obecní úřad/GDPR – Informace o zpracování osobních údajů.

Změna termínu přistavení kontejneru na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu

 

Původní termín: 28.9.2023 (čtvrtek) – 1.10.2023 (neděle)

Nový termín: 30.9.2023 (sobota odpoledne) – 4.10.2023 (středa)

 

Změna termínu z provozních důvodů. Děkujeme za pochopení.

 

Obecní úřad Holín, starostka obce

DŮLEŽITÁ INFORMACE  (Upřesnění – viz orámovaná část)     

Dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu) proběhne

výměna známek na svozové nádobě (popelnici) u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami).

Popelnice, které zůstanou nepolepené bude nutné individuálně dořešit s ohledem na využívání nemovitosti.

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírkem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.) Ideálně označte popelnici popisným číslem Vaší nemovitosti. Platby za obecní systém odpadového hospodářství se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021. https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Převzetí komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti podnikajících fyzických osob (např. ubytovací služby) musí být podnikatelem zajištěno přímo  s TS Jičín, popř. jiným subjektem  (smlouvou)   samostatně.  TS Jičín Pí Langrafová tel.: 493 0544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín