oficiální web obce

Výměna známek na popelnice u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami). Popelnice o obsahu kovová 110 l a plastová 120 l . 

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

 

Výměna proběhne ve čtvrtek, dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu)
Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.)

Platby za odpad se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021; https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Nemovitosti na území obce, ve které není hlášena žádná fyzická osoba si svoz (smlouvu) s TS Jičín sjednávají samostatně. Pí. Landgrafová tel.:493 544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín