oficiální web obce

DŮLEŽITÁ INFORMACE  (Upřesnění – viz orámovaná část)     

Dne 27. července 2023 (běžný svozový den komunálního odpadu) proběhne

výměna známek na svozové nádobě (popelnici) u nemovitostí s trvale přihlášenou osobou (osobami).

Popelnice, které zůstanou nepolepené bude nutné individuálně dořešit s ohledem na využívání nemovitosti.

!!! Od srpna budou vyváženy pouze popelnice s novou známkou a řádně uhrazené !!!

Svoz je zajišťován a hrazen Obcí Holín. Pokud není zřejmé a mohlo by dojít k pochybnosti, ke které nemovitosti popelnice patří, výrazně ji označte číslem popisným. (např. vloženým papírkem do víka s uvedením čísla nemovitosti apod.) Ideálně označte popelnici popisným číslem Vaší nemovitosti. Platby za obecní systém odpadového hospodářství se řídí Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021. https://holin.cz/obecni-urad/obecne-zavazne-vyhlasky/

Pozn.: Převzetí komunálního odpadu vznikajícího na území obce při činnosti podnikajících fyzických osob (např. ubytovací služby) musí být podnikatelem zajištěno přímo  s TS Jičín, popř. jiným subjektem  (smlouvou)   samostatně.  TS Jičín Pí Langrafová tel.: 493 0544 758, landgrafova@tsjc.cz

V případě nesrovnalostí a dotazů nás kontaktujte (493 532 788 nebo 493 524 985)

Obecní úřad Holín