oficiální web obce

Informujeme Vás o vydaném

ROZHODNUTÍ
hejtmana Královéhradeckého kraje
č. 2/2023 ze dne 20. 07. 2023

UKONČENÍ OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK pro celé území Královéhradeckého kraje
které bylo vyhlášeno rozhodnutím hejtmana Královéhradeckého kraje č. 1/2023  a mj. zakazovalo rozdělávání ohňů.

Plné znění Rozhodnutí je na úřední desce Obce Holín.