oficiální web obce

admin

Zřícenina skalního hradu Pařez – oprava jižní obvodové stěny

na pozemcích parc. č. 453/4 v katastrálním území Pařezská Lhota.

Předmětem povolení stavby je statické zajištění jižní obvodové hradby zříceniny hradu Pařez, okr. Jičín, který se nachází na pozemku parc. č. 453/4 v k.ú. Pařezská Lhota. Statické zajištění bude provedeno na obvodové hradbě v jižním průčelí hradu, která je vystavěna na zděném vynášecím oblouku mezi hlavními skalními bloky, na nichž je hrad postaven. Vlivem povětrnosti a kořenového systému vzrostlého buku na koruně skalního bloku v bezprostřední blízkosti hradby došlo k narušení vynášecí klenby a ke zřícení části hradby. Na destrukci měl vliv i stav povrchu skalního bloku, který podléhá korozi a chybějící část líce hradby za patkou vynášecího oblouku na západní straně. Navržené zajištění bude řešit tyto výše uvedené problémy.

Prosíme, pokud je to možné, dejte přednost bezhotovostní platbě. Děkujeme.

č.ú. obce Holín: 6926541/0100
variabilní symbol: 1345

Splatnost poplatků za likvidaci odpadu a ze psů je do 30.4.2023.
Případné informace na OÚ Holín, tf. 702 066 889.

OZV obce Holín č. 2/2021 o odstraňování odpadů – sazba poplatku

  • trvale přihlášená osoba: 500 Kč/rok
  • majitel rekreačního objektu: 500 Kč/rok

OZV obce Holín č. 3/2019 o poplatků ze psů – sazba poplatku

  • za jednoho psa: 100 Kč/rok
  • za druhého a dalšího psa: 150 Kč/rok

OZV obce Holín č. 1/2021 o poplatku z pobytu – Sazba poplatku

  • jednotná sazba 10 Kč/den pobytu

zrušen poplatek z ubytovací kapacity a za rekreační pobyt

S celým obsahem OZV obce Holín se můžete seznámit zde, nebo v tištěné podobě v kanceláři Obecního úřadu v Holíně.