oficiální web obce

admin

Zřícenina skalního hradu Pařez – oprava jižní obvodové stěny

na pozemcích parc. č. 453/4 v katastrálním území Pařezská Lhota.

Předmětem povolení stavby je statické zajištění jižní obvodové hradby zříceniny hradu Pařez, okr. Jičín, který se nachází na pozemku parc. č. 453/4 v k.ú. Pařezská Lhota. Statické zajištění bude provedeno na obvodové hradbě v jižním průčelí hradu, která je vystavěna na zděném vynášecím oblouku mezi hlavními skalními bloky, na nichž je hrad postaven. Vlivem povětrnosti a kořenového systému vzrostlého buku na koruně skalního bloku v bezprostřední blízkosti hradby došlo k narušení vynášecí klenby a ke zřícení části hradby. Na destrukci měl vliv i stav povrchu skalního bloku, který podléhá korozi a chybějící část líce hradby za patkou vynášecího oblouku na západní straně. Navržené zajištění bude řešit tyto výše uvedené problémy.