oficiální web obce

Rozhodnutím hejtmana KHK č. 1/2023 (plné znění zveřejněno na úřední desce obce) se mj.:

zakazuje se:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích
do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí

3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné
přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich
hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,
7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká
motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích,
a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).