oficiální web obce

Kontejnery na biologický odpad budou přistaveny na místa obvyklá :

Holín                            od 27.10.2022 do 31.10.2022

Horní Lochov              od  3.11.2022   do  7.11.2022

Pařezská Lhota           od 10.11.2022 do 14.11.2022

Prachov                       od 17.11.2022 do 21.11.2022

!!!     Ukládejte pouze biologický odpad     !!!

Ing. Macounová Alena
starostka obce